آموزه های مسلمین

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

۱۵ قرن ازعمر توامان  مسیحیت و اسلام می گذرد. و در طی این قرون متمادی پیروان و علماء این ادیان یکدیگر را نقد کرده و یا به نقد یکدیگر پاسخ گفته اند . اسلام با ادیان دیگر اظهار همراهی کرده آنان را جزء ادیان الهی نامید و مقام و مرتبه انسان را گرامی داشت ولی پیروان ادیان ما قبل اسلام همچون یهودیان و نصارا در برابراسلام  موضوع انکار را در پیش گرفتند . این رفتار از یهودیان چندان بعید نبود چرا که آنان رسالت عیسی  مسیح راعلیرغم اشاره مستقیم تورات به ” مسیحا” منکر شده بودند.

چنانکه همین رویه را با اسلام و نبی مکرم اسلام (ص) نیز در پیش گرفتند. ولی قضیه مباهله که میان جماعتی ازنصرانیان و خاندان پیامبررخ داد راه پیروان مسیح در مخالفت با اسلام را از یهود جدا کرد.

ادامه مطلب مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید