آغاز تغییرات لباس زنان از اندرونی

آغاز تغییرات لباس زنان از اندرونی

 تاریخچه پوشش در ایران  تاریخچه پوشش در ایران قبل از اسلام این مطلب به مسئله پوشش  در دوران صفویه، زندیه و قاجار می پردازد

دوره صفویان

ویژگی های جامعه ایرانی در دوره صفویه

به دلیل توجه صفویان به آداب و رسوم و مذهب خاص ایرانی و مذهب اثنی عشری، رشته های گوناگون صنعت و هنر، پیشرفت شایانی داشته است، که در این میان پوشاک بانوان، با توجه به بافت خاص اجتماعی – مذهبی آن روزگار شکل خاصی به خود گرفت.

پیراهنها، اغلب رنگارنگ و گلدار و زربفت ابریشمی بود و روی آن قبای جلوباز بلندی تا مچ پا به پا می کردند و کمربندی به کمر می بستند بصورتیکه محکم روی کمر قرار نگیرد، کلاه کوچک، چارقد، شلوار پنبه دوزی شده، جوراب ساقه کوتاه پارچه ای از جمله پوشاکی بودند که در فصل زمستان مورد استفاده زنان قرار می گرفتند.

ادامه مطلب آغاز تغییرات لباس زنان از اندرونی