آشنایی بیشتر با خانه های تاریخی استان ك

آشنایی بیشتر با خانه های تاریخی استان کردستان

آشنایی بیشتر با خانه های تاریخی استان کردستان

عمارت آصف دیوان
این بنا در ضلع شمالی خیابان امام خمینی در شهر سنندج واقع شده است.
سردر ورودی بنا با نمای آجری، به شکل نیم هشتی و متأثر از سبک باروک است. تالار تشریفات بنا دارای ایوان ستون دار با اُرُسی (نوعی در قدیمی که دارای چهارچوب مخصوص بوده و با بالا و پایین رفتن باز و بسته می شده است)پر کار است و از بخش های بسیار زیبای بنا محسوب می شود. در بخش غربی نیز اُرُسی های زیبایی تعبیه شده است. در این عمارت تزیینات معماری مانند گچ بری، آینه کاری و کار چوب با مهارت به کار رفته است.

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با خانه های تاریخی استان کردستان