آشنایی بیشتر با جاذبه های طبیعی استان ك

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

مطالعات باستان شناختی در کردستان
بررسی ها، پژوهش ها و کاوش های باستانی شناسی در کردستان نشان می دهد که این استان از نظر باستان شناختی از اهمیت بسزایی برخودار است. بررسی های اخیر در غار” کرفتو” و غار ” کانی میکاییل” شهرستان دیواندره، سکونت انسان های اولیه را به اثبات رسانده است. به ویژه در کاوش های غار” کانی میکاییل” در فاصله دوهزار متری غار” کرفتو” که احتمال ارتباط این دو غار را مطرح می سازد، سکونت انسان های اولیه به اثبات رسیده و استقرارهای فصلی در داخل غار، کاوش های فصل اول و دوم داخل و بیرون غار کرفتو، کشف بقایای آثاری از تیغه های سنگی، سفالی و … و آثار دوره نوسنگی به وضوح مشخص شده است.

ادامه مطلب آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

آشنایی بیشتر با جاذبه های طبیعی استان کردستان

آشنایی بیشتر با جاذبه های طبیعی استان کردستان

پوشش گیاهی و جنگل ها
استان کردستان از طبیعتی زیبا برخوردار است و جنگل بخشی از زیبایی های استان را شکل بخشیده است. جنگل های استان دراطراف شهرهای بانه و مریوان واقع شده و بعد از جنگل های شمال کشور در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. در حال حاضر جنگل های استان به صورت درختچه و بوته های پراکنده درآمده است. معروف ترین درختان جنگلی این جنگل ها بلوط ، مازو یا دار مازو، گلابی، زبان گنجشک ( ون)، گردو، سیب وحشی، پسته وحشی (بنه) ، زالزالک، آلبالو جنگلی، بادام تلخ ،ازگیل، داغداغان، نارون، افرا و درخت هایی مانند گز و بید وحشی در کنار رودخانه است.

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با جاذبه های طبیعی استان کردستان