آشنایی با مقبره های بزرگان در آذربایجا

آشنایی با مقبره های بزرگان در آذربایجان شرقی

مقبرهآقالار
بقعه یآقالار یک بنای چهار ضلعیآجری است که در محله پسندآباد مراغه واقع است. این مقبره مدفن ” سید میرفتاح الموسوی المراغی” از علمای معروف مراغه متوفی به سال ۱۱۷۵ ق.است.
بنای اولیه بقعه در همان سال به دستور ظل السلطان احداث شد و بر اساس کتیبه سنگ مرمر سر در ورودی ، در سال ۱۲۴۷ ق.توسط ” حاج عباسعلی بنابی ” مرمت شد.

ادامه مطلب آشنایی با مقبره های بزرگان در آذربایجان شرقی