آشنایی با قرآن

بشارت های حضرت عیسی مسیح در کلام جضرت امام رضا (ع)

بشارت های حضرت عیسی مسیح در کلام جضرت امام رضا (ع)

در مباحثاتی که حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون کردند و شیخ صدوق‏ در کتاب عیون اخبارالرضا نقل کرده، (مساله بشارت طرح شده است‏). یکی از علما بر این کتاب حواشی‏ای نوشته است و حتی از بعضی از علمای‏ بزرگ چیزهایی را نقل می‏کند که نشان می‏دهد آنها در مورد معنی چند لغت‏ اطلاع نداشته‏اند.

مثلا در کلام حضرت رضا علیه السلام لفظ ” ”بارقلیطا” ” یا ” ”فارفلیطا” ” آمده است. حضرت می‏گویند این کلمه در انجیل و یا جای دیگری آمده است.

ادامه مطلب بشارت های حضرت عیسی مسیح در کلام جضرت امام رضا (ع)