آشنایی با شهرهای املش ، تالش و دیلمان در

آشنایی با شهرهای املش ، تالش و دیلمان در استان گیلان

آشنایی با شهرهای  املش ، تالش و دیلمان در استان گیلان

املش
“رومن گیرشمن” رئیس هیأت کاوش های باستان شناسی وقت ایران ، اشیای به دست آمده از املش را متعلق به قرن ۸ و ۹ ق . م می داند و معتقد است اطلاعاتی که از دوران آغاز تمدن ایرانی به دست آمده نتیجه کشفیات اتفاقی دهقانان در ناحیه جنوب غربی دریای مازندران است.

ادامه مطلب آشنایی با شهرهای املش ، تالش و دیلمان در استان گیلان