آشنایی با شهرستان های استان كردستان

آشنایی با شهرستان های استان کردستان

آشنایی با شهرستان های استان کردستان

شهرستان سنندج
سنندج مرکز این شهرستان و مرکز استان کردستان است که در فاصله ۵۲۰ کیلومتری جنوب غربی تهران در مسیر آسفالته میاندوآب – کرمانشاه و زنجان- کرمانشاه قرار دارد. به دلیل کوهستانی بودن منطقه کردستان، شهر سنندج که دارای دشت، قشلاق و رودخانه است، همیشه عامل جذب عشایر کوچ روی کرد بوده است.

ادامه مطلب آشنایی با شهرستان های استان کردستان