آشنایی با حمام های تاریخی استان كردستا

آشنایی با حمام های تاریخی استان کردستان

آشنایی با حمام های تاریخی استان کردستان

حمام پاشاخان
این حمام در محله ” قطارچیان” شهر سنندج قرار دارد و یکی از قدیمی ترین حمام های شهر سنندج است. حمام ” پاشاخان” دارای هشتی، رخت کن، گرم خانه، خزینه، خلوتی، سرویس های بهداشتی و … است. این بنا متأثر از سبک معماری اصفهانی و با مصالح محلی ساخته شده و در دوره های متعدد مورد استفاده قرار گرفته است.

ادامه مطلب آشنایی با حمام های تاریخی استان کردستان