آستياژ

تاریخ ‏شمارى‏- ایران باستان‏

تاریخ‏شمارى‏ ایران باستان‏ تقریبا هزاره ۵۰- ۴۰- ق. م: تاریخ آثار فرهنگ موستر در زاگرس ایران- عراق از طریق روش رادیو کربن‏ هزاره ۱۰- ۸- ق. م: برقرارى زمین کارى و دامدارى در کردستان و لرستان‏ هزاره ۶ ق. م: گسترش روستاهاى زمین کارى- دامدارى در بیشتر قسمتهاى سرزمین ایران‏ پایان هزاره چهارم ق. م: […]

موقعیت اجتماعى زنان‏ در ایران باستان

 وضعیت طبقات مختلف عهد هخامنشی و ایران باستان موقعیت اجتماعى زنان‏ با آنکه زنان بیش از نیمى از جمعیت آن روز ایران را تشکیل مى‏دادند، اطلاعات کافى از فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى و حدود قدرت و اختیارات آنها نداریم. ویل دورانت درباره آنان مى‏نویسد: در زمان زرتشت پیغمبر، زنان همانگونه که عادت پیشینیان بود منزلتى […]

کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها

فصل پنجم کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها چون کورش به ایران مراجعت نمود به قولى باز یک سال در زمره اطفال باقى ماند. در آغاز امر، رفقا و همسال‏هایش به طعنه به او مى‏گفتند که به علت طول اقامت در ماد، به اخلاق ملایم و زندگانى سست آنان […]

جنگ آسورى‏ها و مادى‏ها. اولین سفر جنگى کورش‏

فصل چهارم کورش دوستى مادى‏ها را جلب کرد. جنگ آسورى‏ها و مادى‏ها. اولین سفر جنگى کورش‏ این بود سخنان کورش. بالاخره مادرش ره‏سپار شد، و کورش نزد آستیاژ باقى ماند و جدش به تربیت او پرداخت. در اندک زمانى با همسالان خود خو گرفت و دوست شفیق و صمیمى آنان شد و با اظهار علاقه‏مندى […]

دوران کودکى کورش‏

فصل سوم دوران کودکى کورش‏ کورش لااقل تا سن دوازده سالگى به این روش تعلیم و تربیت یافت و به نحو محسوسى در بین اقران خود ممتاز و برگزیده شد زیرا آنچه مى‏بایستى فراگیرد، به سهولت و سرعت فراگرفت. علاوه‏براین، در انواع تمرین‏ها بى‏نهایت چست و چالاک و صاحب شهامتى کم‏نظیر بود. در این اوان، […]

تولد کورش، خصوصیات جسمانى و خصایل معنوى‏اش، تربیت کورش و آداب ایرانى‏اش‏

فصل دوم تولد کورش، خصوصیات جسمانى و خصایل معنوى‏اش، تربیت کورش و آداب ایرانى‏اش‏ پدر کورش را کمبوجیه، پادشاه پارس، مى‏دانند. کمبوجیه از نژاد پارسیان‏ «۱» بود که نامشان از پرسه‏ «۲» مشتق مى‏شود. مادرش به عقیده عامه مورخان ماندان بوده است. ماندان دختر آستیاژ «۳»، پادشاه ماد، بوده است. کورش بنا بر سرودها و […]

کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها

فصل پنجم کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها

چون کورش به ایران مراجعت نمود به قولى باز یک سال در زمره اطفال باقى ماند. در آغاز امر، رفقا و همسال‏هایش به طعنه به او مى‏گفتند که به علت طول اقامت در ماد، به اخلاق ملایم و زندگانى سست آنان خو گرفته است. ولى چون دیدند با همان اشتهاى آنان مى‏خورد و مى‏آشامد و در ضیافتها قانع است و به‏جاى این‏که چیزى طلب کند حتى از حصه خویش کم‏تر برمى‏دارد؛ و بالاخره چون دیدند در همه سجایاى اخلاقى و تمرینهاى بدنى گوى سبقت از دیگران مى‏رباید، جملگى فرمانش را گردن نهادند و او را برتر و بالاتر از خود دانستند…

ادامه مطلب کورش در میان جوانان. اتحاد آسیا علیه سیاکزار. رفتن به کمک مادى‏ها