آریوبرزن که بود؟

مقاومت آریوبرزن در مقابل سپاه اسکندر به روایت تاریخ

  • 1,840 بازدید
  • ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
  • اشخاص

آریوبرزن؛ بزرگ سردار بی‌آوازه/ مقاومت آریوبرزن در مقابل سپاه اسکندر به روایت تاریخ

آریوبرزن؛ بزرگ سردار بی‌آوازه

تاریخ ایرانی: تاریخ ایران باستان مملو از سرداران و بزرگانی است که برای حفظ این مرز و بوم تلاش کرده‌اند. اما نام، نشان و اطلاعات موجود از آن‌ها محدود به کتب یونانی شده است آنچنان‌که به گفته عبدالرفیع حقیقت«… اگر مورخان یونانی ذکری از این وقایع نکرده بودند، اصلا خبری از این فداکاری‌ و وظیفه شناسی‌های بزرگ ملی به ما نمی‌رسید.»

ادامه مطلب مقاومت آریوبرزن در مقابل سپاه اسکندر به روایت تاریخ