آریایی ها

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت سوم)

تپه حصار تمدنی فراموش شده

نخستین کسانی که بعد از دوران یخچالی چهارم که بر زمین گذشت، به دشت دامغان پا گذاشته اند یا آثار تمدنی آنها به جاست، مردمی بوده اند که برای اولین بار در شمال شیر آشیان (روستایی در ۱۵ کیلوتری غرب دامغان)، ساکن شده و نخستین ظروف سفالی دست ساز را ساخته و با نقوش هندسی آن را تزیین کرده اند.انان شکارچیانی بودند که حیواناتی نظیر بز و گوسفند را اهلی کرده اند و بیشتر به کار شبانی و کشاورزی مشغول بودند. زمین را کشاورز با تیرکی که خود می کشید، شیار داده و سپس بذر می پاشید.

ارسال شده توسط: محمد (کاربر سایت)

ادامه مطلب دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت سوم)

اطلاعاتی در مورد زرتشت

زرتشت در زمان یکی از کوی ها که گشتاسپ نام داشت زندگی می کرد . او بنیانگذار آئین زرتشتی است . زرتشت در زمانی زندگی می کرد که حیات اجتماعی ایرانیان در حال تغییر و تحول بود . جهت اصلی ایت تغییر و تحول تبدیل زندگی شبانی به زندگی کشاورزی بود .

آریایی ها که در ابتدا دامدار بودند ، تا مدتها پس از ورود به ایران این شیوه زندگی را ادامه دادند . اما این شیوه زندگی برای همیشه نمی توانست ادامه یابد ، زیرا محدودیت چراگاها جوابگوی افزایش جمعیت نبود . برای اقوام ایرانی نیز ، فلات ایران آخرین مرحله مهاجرت به شمار می آمد . به همین جهت لازم بود گروهی به کشاورزی بپردازند .

کشاورزی امکان استفاده هر چه بیشتر از آب و خاک را موجب می شد و می توانست غذای عمده زیادی را تامین کند . اما پرداختن به کشاورزی برای آریایی ها کار آسانی نبود . زیرا اگر چه تجارت اقوام ماقبل آریایی می توانست پرداختن به کشاورزی را ممکن سازد لیکن اعتقادات و رسوم رایج در میان قبایل مانع از این امر می شد . چون پرستش میترا که مورد علاقه شبانان و جنگاوران بود بیشتر با زندگی قبیله ای موافقت داشت .

ادامه مطلب اطلاعاتی در مورد زرتشت