آرامگاه كورش

حکمیت تاریخ درباره کورش‏

حکمیت تاریخ درباره کورش‏

کورش پس از تأسیس یک حکومت بزرگ، شامل ممالک متمدن و نیرومند شرق نزدیک و میانه، و تأمین حیثیت و افتخارى بزرگ براى خود و اعقاب خویش، در سال ۵۲۰ قبل از میلاد پس از ۷۰ سال عمر در کمال عزت و نیکنامى درگذشت. تقریبا تمام مورخان و سیاحان و خاورشناسان از این مرد بزرگ به نیکى یاد کرده‏اند.

ادامه مطلب حکمیت تاریخ درباره کورش‏