آثار

آثار عهد هخامنشى در دوره پازیریک‏

آثار عهد هخامنشى در دوره پازیریک‏ دانشمند روسى ا. رودنکو در سال ۱۳۰۳ ه. ش. ضمن مطالعاتى که در دره «پازیریک» (واقع در ۷۹ کیلومترى مرز مغولستان خارجى) به عمل مى‏آورد، از تپه‏هاى سنگى مصنوعى به محل قبر شاهان و بزرگان سکایى پى‏برد. ضمن حفاریهایى که در سال ۱۳۰۸ صورت گرفت مقدار زیادى از آثار […]

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏ چنانکه گفتیم آثار هنرى و معماریهاى عهد هخامنشى تنها مولود فکر و محصول نبوغ هنرى ایرانیان نیست بلکه در این کارها کلیه ملل متمدن خاورمیانه؛ بخصوص مصریان بابلیان و یونانیان سهمى بسزا داشته‏اند. «و. و. بارتولد» مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ بمناسبت تعریف و تمجید بیش از حد […]

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

مطالعات باستان شناختی در کردستان بررسی ها، پژوهش ها و کاوش های باستانی شناسی در کردستان نشان می دهد که این استان از نظر باستان شناختی از اهمیت بسزایی برخودار است. بررسی های اخیر در غار” کرفتو” و غار ” کانی میکاییل” شهرستان دیواندره، سکونت انسان های اولیه را به اثبات رسانده است. به ویژه […]

آثار هنرى و معماری در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏ چنانکه گفتیم آثار هنرى و معماریهاى عهد هخامنشى تنها مولود فکر و محصول نبوغ هنرى ایرانیان نیست بلکه در این کارها کلیه ملل متمدن خاورمیانه؛ بخصوص مصریان بابلیان و یونانیان سهمى بسزا داشته‏اند. «و. و. بارتولد» مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ بمناسبت تعریف و تمجید بیش از حد […]

معرفی شهرها و جاذبه های استان مازندران

بعداز غلبه آریایی‌های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهر زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند. درکتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام پشتخوارگی ودر اوستا پزشخوارگر آمده است وبه نظرمیرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان […]

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت سوم)

تپه حصار تمدنی فراموش شده نخستین کسانی که بعد از دوران یخچالی چهارم که بر زمین گذشت، به دشت دامغان پا گذاشته اند یا آثار تمدنی آنها به جاست، مردمی بوده اند که برای اولین بار در شمال شیر آشیان (روستایی در ۱۵ کیلوتری غرب دامغان)، ساکن شده و نخستین ظروف سفالی دست ساز را […]

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت اول)

شهر باستانی دامغان که پیشینه آن به هفت هزار سال پیش می رسد، از نخستین کانون های تمدن بشری در ایران است. این شهر امروزه با بیش از ۱۲۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و صدها اثر ناشناخته، بدون متولی میراث فرهنگی در جست و جوی هویت فراموش شده خویش است و […]

آیین مزدک

آیین مزدک که به خُرّم[۱] («شاد» و «خوش») یا درست دین نیز شهره است، در دوره حکومت قُباد ِ ]اول[ (۴۸۸ ـ ۵۳۱)، شاهنشاه ساسانى، در ایران شکوفا شد. نام این دین برگرفته از نام مزدک، بنیادگذار آن است. مفاهیم اجتماعى آیین مزدک مهم است، به ویژه به این خاطر که اغلب مى اندیشند شکل آغازین و شرقى ِ سوسیالیسم و کمونیسم را داشته است (نولدِکه، ۱۸۷۹; کریستن سِن، ۱۹۲۵; و دیگران)، اما این یک مبالغه است که مى خواهد آیین مزدک را به یک نهضت اساساًاجتماعى تقلیل دهد (کِلیما،۱۹۵۷).

ادامه مطلب آیین مزدک

آثار عهد هخامنشى در دوره پازیریک‏

آثار عهد هخامنشى در دوره پازیریک‏ دانشمند روسى ا. رودنکو در سال ۱۳۰۳ ه. ش. ضمن مطالعاتى که در دره «پازیریک» (واقع در ۷۹ کیلومترى مرز مغولستان خارجى) به عمل مى‏آورد، از تپه‏هاى سنگى مصنوعى به محل قبر شاهان و بزرگان سکایى پى‏برد. ضمن حفاریهایى که در سال ۱۳۰۸ صورت گرفت مقدار زیادى از آثار […]

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏ چنانکه گفتیم آثار هنرى و معماریهاى عهد هخامنشى تنها مولود فکر و محصول نبوغ هنرى ایرانیان نیست بلکه در این کارها کلیه ملل متمدن خاورمیانه؛ بخصوص مصریان بابلیان و یونانیان سهمى بسزا داشته‏اند. «و. و. بارتولد» مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ بمناسبت تعریف و تمجید بیش از حد […]

آشنایی با آثار طبیعی استان کردستان

مطالعات باستان شناختی در کردستان بررسی ها، پژوهش ها و کاوش های باستانی شناسی در کردستان نشان می دهد که این استان از نظر باستان شناختی از اهمیت بسزایی برخودار است. بررسی های اخیر در غار” کرفتو” و غار ” کانی میکاییل” شهرستان دیواندره، سکونت انسان های اولیه را به اثبات رسانده است. به ویژه […]

آثار هنرى و معماری در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏ چنانکه گفتیم آثار هنرى و معماریهاى عهد هخامنشى تنها مولود فکر و محصول نبوغ هنرى ایرانیان نیست بلکه در این کارها کلیه ملل متمدن خاورمیانه؛ بخصوص مصریان بابلیان و یونانیان سهمى بسزا داشته‏اند. «و. و. بارتولد» مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ بمناسبت تعریف و تمجید بیش از حد […]

معرفی شهرها و جاذبه های استان مازندران

بعداز غلبه آریایی‌های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهر زیرفرمان هخامنشیان قرار گرفتند. درکتیبه بیستون سرزمین مازندران به نام پشتخوارگی ودر اوستا پزشخوارگر آمده است وبه نظرمیرسدکه مازندران جزو قلمرو اشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند و افراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان […]

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت سوم)

تپه حصار تمدنی فراموش شده نخستین کسانی که بعد از دوران یخچالی چهارم که بر زمین گذشت، به دشت دامغان پا گذاشته اند یا آثار تمدنی آنها به جاست، مردمی بوده اند که برای اولین بار در شمال شیر آشیان (روستایی در ۱۵ کیلوتری غرب دامغان)، ساکن شده و نخستین ظروف سفالی دست ساز را […]

دامغان دروازه ناشناخته تاریخ (قسمت اول)

شهر باستانی دامغان که پیشینه آن به هفت هزار سال پیش می رسد، از نخستین کانون های تمدن بشری در ایران است. این شهر امروزه با بیش از ۱۲۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و صدها اثر ناشناخته، بدون متولی میراث فرهنگی در جست و جوی هویت فراموش شده خویش است و […]

پزشکی ایران در عهد ساسانی

اصول علم پزشکی در زمان ساسانیان همان روایت‌ها و دستورهای اوستا بوده به اضافه قسمتهائی از طب هندی و یونانی و مخصوصا در اواخر طب بقراط که به آن مخلوط گردیده بود. به طوری‌که نوشته‌اند یکی از مؤلفان و محققان از روی اوستا ۴۳۳۳ نوع بیماری روحی و جسمی را گردآوری کرده که در بین بیماریهای جسمانی و بدنی ، سردی و خشکی و بوی بد و گرسنگی و تشنگی و پیری و غم و اندوه هم نام برده شده است.

در هوسپارم نسک ۱ مطالب زیادی در باب پزشکی و پزشکان نوشته شده ، از آن جمله متذکر گردیده که اهورمزدا برای درمان هر‌بیماری ، گیاهان مخصوصی آفریده است که با بکار بردن آن ، بیماریها درمان می‌شده‌اند. در همین نامه برای پزشک بر حسب گروه‌های گوناگون و پایه تخصص و تبحر دستمزد حق‌القدم تعیین گردیده که نسبت به شخصیت و شأن و دارائی اشخاص و همچنین ضعف و شدت درد یا عمل جراحی عضوی از اعضاء بدن تغییر می‌نموده است.

ادامه مطلب پزشکی ایران در عهد ساسانی