آثار هنرى كه از عهد هخامنشيان

هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان

هنر و صنعت‏

از آثار هنرى که از عهد هخامنشیان برجاى مانده مى‏توان به مظاهر هنر ملى پى‏برد. هنرمندان آن دوره نمى‏توانستند یا نمى‏خواستند صحنه‏هاى مربوط به زندگى روزانه مردم را در آثار هنرى خود منعکس سازند. به عقیده گیرشمن «هنر هخامنشى مقید و محبوس دربار بود و نمى‏قوانست از آزادى تعبیر برخوردار باشد.» «۲۴۷» پس‏ازآنکه حوزه قدرت سلاطین هخامنشى وسعت گرفت، تصمیم گرفتند براى خود دربارها و قصورى بسازند که براى کلیه ملل شگفت‏انگیز و اعجاب‏آور باشد. به قول گیرشمن:

ادامه مطلب هنر و صنعت‏ در دوران هخامنشیان