آثار دیدنی و توریستی کرمان

آشنایی بیشتر با کرمان

آشنایی بیشتر با کرمان

ابنیه داخل شهر کرمان
باغ موزه هرندی  مجموعه گنجعلیخان
مجموعه ابراهیم خان  مشتاقیه
مجموعه حاج آقا علی  قلعه دختر و قلعه اردشیر
مجموعه وکیل
گنبد سبز(قبه سبز , گنبد ترک آباد , مدرسه عصمتیه , مدرسه قطبیه )
مقبره خواجه اتابک برغوج (بزقش ) گنبد جبلیه
یخدان مویدی  مسجد جامع مظفری
مسجد پامنار مسجد ملک ( مسجد امام )

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با کرمان

خانــه حـاج آقــــــا عـلـــی / کرمان

خانــه حـاج آقــــــا عـلـــی / کرمان

بزرگ ترین خانه خشت و گلی جهان همین نزدیکی ها درست در شهر رفسنجان قرار دارد که به «خانــه حـاج آقــــــا عـلـــی» معروف است. به عبارت دقیق تر «خانه حاج آقا علی» بزرگترین بنای خشتی سقف‌دار جهان است که در سال ۱۱۳۶ ساخته شده است. یعنی در زمانی که نه از کولر خبری بوده و نه از چیلر. بنابر این «خانه حاج آقا علی» را باید معماران ایرانی با اصولی می ساختند که بتواند در گرمای نسبتا زیاد رفسنجان و خشکی هوا، بادهای متغیر و وجود شن‌های روان در این منطقه، فضایی متبوع و خنک داشته باشد.

ادامه مطلب خانــه حـاج آقــــــا عـلـــی / کرمان

جاذبه های گردشگری استان کرمان

نام تاریخی آن « کارمانیا» و یکی از ایالات تاریخی سابق ایران است. این استان در نقطه تلاقی راههای ارتباطی فارس ، سیستان ، خراسان و هندوستان قرار دارد. در کتیبه بیستون نام این ایالت « یوتیه» (یوتیا) آمده است. پس از ظهور اسلام ، گروههایی از اعراب به این ایالت مهاجرت کرده و در آن مسکن گزیدند.

ادامه مطلب جاذبه های گردشگری استان کرمان