آثار دیدنی و توریستی همدان

جاذبه های گردشگری استان همدان

جاذبه های گردشگری استان همدان

در میان شهرهای باستانی ایران زمین که هر یک پیشینه ای چند هزار ساله دارند ، شهر همدان از مقام تاریخی مهمی برخوردار است. کتیبه ای که از اولین پادشاه آشور برجای مانده ، قدمت آن را به ۱۱۰۰ سال قبل از میلاد باز می گرداند و حتی  بعضی از مورخین معتقدند که همدان در هزاره سوم پیش از میلاد بنیان نهاده شده است.

ادامه مطلب جاذبه های گردشگری استان همدان