آثار دیدنی و توریستی مرکزی

آشنایی با استان مرکزی

آشنایی با استان مرکزی

جغرافیای انسانی :
جمعیت :
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ استان مرکزی ۱۲۲۸۸۱۲ نفر جمعیت دارد از این تعداد ۱/۵۷ درصد در نقاط شهری و ۹/۴۲ درصد در نقاط روستایی سکونت داشت اند . در همین سال از کل جمعیت استان ۱۵۶/۶۱۶ نفر مرد و ۶۵۶/۶۱۲ نفر زن بوده اند . از جمعیت استان ۳/۳۸ درصد در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ، ۱/۵۶ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و ۶/۵ درصد در گروه سنی ۶۵ سال و بیشتر قرار داشته اند . سمت وسوی تمامی نقل و انتقالات داخلی و مهاجرین که از خارج وارد استان شده اند کانون های شهری مخصوصاً در شهر اراک و ساوه بوده است . قبل از دهه اخیر مردم استان برای یافتن کار و ادامه تحصیلات فرزندان و بالا بردن سطح زندگی خود از این استان به استان های تهران و اصفهان مهاجرت می کردند لیکن بر اثر جذب نیروهای بومی ، بسیاری از شهرستان های دیگر به این استان مهاجرت کرده اند .

ادامه مطلب آشنایی با استان مرکزی