آثار دیدنی و توریستی جزیره کیش

مروارید غلتان خلیج فارس، جزیره کیش

مروارید غلتان خلیج فارس، جزیره کیش

تاریخ کیش
جزیرهکیش ، سرگذشتی دراز و پرفراز و نشیب در تاریخ ایران و خلیج فارس داشته است . این جزیره از دوران باستان تا عصر صفویان ، به تناوب از دوره های رونق و آبادانی نسبی برخوردار بوده است . متاسفانه به دلیل وقفه ها و ضربه های تاریخی در سده های اخیر و افول نقش اقتصادی کیش ، نشانه های زیادی از تاریخ و فرهنگ قدیمی کیش باقی نمانده است با وجود این معدود آثاری که از فرهنگ مادی و معنوی این دیار به جای مانده ، از ارزش کیفی بالایی برخوردار است که در پرتو توسعه جدیدکیش مجال بازیابی و بازسازی پیدا کرده است .

ادامه مطلب مروارید غلتان خلیج فارس، جزیره کیش