آثار دیدنی و توریستی اهواز

آشنایی بیشتر با اهواز

آشنایی بیشتر با اهواز

اهوازمرکز استان خوزستان و حدود ۷۸۴۸ کیلومتر مربع مساحت دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۸ متر است. از شمال به دزفول شوشتر و رامهرمز از مغرب به دشت آزادگان و از جنوب به خرمشهر محدود می شود. شهر اهواز در زمینی مسطح و در طرفین رودخانه کارون بنا شده و راه آهن جنوب از آن می گذرد. فاصله این شهر تا تهران ۸۸۱ کیلومتر است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت اهواز ۱۱۱۰۵۳۱ نفر بوده است.

ادامه مطلب آشنایی بیشتر با اهواز