آثار دیدنی و توریستی ابادان

آشنایی با بیشتر با آبادان

آشنایی با بیشتر با آبادان

آبادان با مساحتی حدود ۲۶۵۲ کیلومتر مربع در جنوب غربی خوزستان و در فاصله ۱۲۷ کیلومتری اهواز واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریا ۵ متر است. جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ ۲۵۲۰۴۷ نفر بوده است.
این بندر یا جزیره را در کتب قدیم عبادان می نامیدند و در قرون اخیر به مناسبت مقبره ای منسوب به خضر که کنار بهمنشیر واقع است جزیره الخصر نیز می خواندند.

ادامه مطلب آشنایی با بیشتر با آبادان