آثار باستانی

تخت جمشید زنگ زد + عکس

 

همیشه این سوال بزرگ در ذهن بنده هست که ما چگونه میخواهیم جواب فرزندان خود را بدهیم که چه بی رحمانه با میراث فرهنگی خود رفتار کردیم که اسمش میراث است و اما در عمل چیز دیگری میبینیم …

ادامه مطلب تخت جمشید زنگ زد + عکس