آتش آدران

جاذبه های گردشگری استان یزد

جاذبه های گردشگری استان یزد

سرزمین یزد ، صاحب یکی از شکوهمند ترین و درخشان ترین میراث های فرهنگ و تمدن کهن ادوار مختلف تاریخی ایران است . تاریخ سکونت انسان در این خطه ، از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است ، به طوری که در عهد پیشدادیان ، طایفه های در حال کوچ از بلخ به پارس ، این سرزمین را یزدان نامیدند و از آن زمان به بعد ، یزد محل عبادت شد . از مهم ترین مراکز اسکان اولیه در این سرزمین ، به مهرپادین ( مهریز ) فهرشان ، پهره (فهرج)، خورمیش ، ارد ( اردکان) ، شواز ، قلاع موبدان ( میبد ) ، طرنج ، عقدا و اشکدز می توان اشاره کرد . شهر یزد به عنوان محلی پاک و مقدس در رأس همه این آبادی ها قرار داشته است .

ادامه مطلب جاذبه های گردشگری استان یزد