آتشکده های ساسانی

آتشکده ساسانی

اگر از جاده ورامین راهی شهرستان ری شوید، درست در مقابل روستای قلعه نو بر فراز تپه ای به ارتفاع ۱۸ متر پایه های برجای مانده یک بنای چهار طاقی از آتشکده ری را می بینید که به عصر ساسانی تعلق دارد. یعنی زمانی به درازای هزار و ۸۰۰ سال قبل! این بنای قدیمی بقایای آتشکده بزرگ ری و یکی از مهمترین آتشکده های پیش از اسلام است که به روایت تاریخ طبری، قدیمی ترین آتشکده قبل از اسلام به حساب می آید.

ادامه مطلب آتشکده ساسانی