آبگرقتگی تخت جمشید عکس

بحران آبگرفتگی تخت جمشید هنگام بارنگی

تا اذهان در مسئله پاسارگاد بمانند، تخت جمشید را نیز از دست خواهیم داد. هر بار که میزان بارندگی ها در این استان زیاد شود، آب باران داخل محوطه تاریخی و بدون سقف تخت جمشید جمع می‌شود. این در حالی است که تخت جمشید اولین محوطه تاریخی دارای سیستم فاضلاب بوده است..

احیای سیستم آب و فاضلاب تخت جمشید یکی از اولویتهای مهم ساماندهی وضعیت آن است که باید با یک برنامه ریزی صحیح هرچه سریعتر انجام شود، اما اینکه این طرح انجام نمی شود و هر ساله چندین بار آنجا به بحران آب گرفتگی شدیدی دچار می شود باعث شگفتی علاقه مندان به این اثر شده است.

ادامه مطلب بحران آبگرفتگی تخت جمشید هنگام بارنگی