آبراهام لینکلن

رابطه عجیب زندگی و مرگ دو رئیس جمهور آمریکا

شاید این درسی از تاریخ باشد، شاید هم که نباشد، اما هنوز هیچ معلم تاریخی پیدا نشده که به این موضوع فکر کرده و یا- اگر هم فکر کرده- برایش توضیحی منطقی پیدا کرده باشد. بهرحال، از عجایب تاریخی وجوه تشابهی است که اخیراً دست‌اندرکاران و کارشناسان امور، بین زندگی و مرگ دو رئیس‌جمهوری اسبق آمریکایی یعنی «آبراهام لینکلن» و «جان اف کندی» پیدا کرده و بر آن انگشت گذاشته‌اند. البته شاید هیچ معنا و مفهومی نداشته باشد، و شاید هم- بسته به دیده خواننده- معنایی در پس آن وجود دارد که باید پیدا کرد. بهرحال، توجه به این وجوه تشابه خالی از لطف هم نیست. پس بخوانیم: «آبراهام لینکلن» در سال۱۸۴۶ به کنگره راه یافت و «جان اف کندی» در سال ۱۹۴۶ ! «لینکلن» در سال۱۸۶۰به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و «کندی» در سال ۱۹۶۰!هر دو رئیس‌جمهور به‌خصوص بر حقوق مدنی تاکید داشته‌اند.هر دو رئیس‌جمهور پس از ورود به کاخ سفید فرزندی را از دست دادند.هر دو رئیس‌جمهور در یک روز جمعه کشته شدند! و هر دو هم به ضرب گلوله‌ای که به سرشان اصابت کرد!منشی «لینکلن»، «کندی» نام داشت و منشی «کندی»، »«لینکلن»!

ادامه مطلب رابطه عجیب زندگی و مرگ دو رئیس جمهور آمریکا