منشور حقوق بشر کوروش بزرگ هخامنشی

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران، بابل و کشورهای چهارگانه را بر سر گذاشته ام اعلام میکنم که:
تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارمغان میکند کیش و باور های مردمانی را که من پادشاه آنها هستم گرامی بدارم و نگذارم که فرمانروایان و زیر دستان من کیش و آیین و دین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازارند.


من امروز افسر پادشاهی را بر سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا پادشاهی را به من ارزانی کرده هرگز فرمانروایی خود را بر هیچ مردمانی به زور تحمیل نکنم و در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به پادشاهی خود بپذیرد یا نپذیرد و تا هرگاه پادشاه ایران و کشورهای چهار گانه هستم نخواهم گذاشت کسی بر دیگری ستم کند واگر کسی ناتوان بود و بر او ستمی رفت من از او دفاع خواهم کرد و حق او را گرفته وبه او پس خواهم داد و ستمکاران را به کیفر خواهم رساند.
من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی مال و اموال دیگری را با زور یا روش نادرست دیگری بدون ارزش واقعی از او بگیرد.
من اعلام میکنم هرکس آزاد است هر دین و آیینی را که میل دارد برگزیند و در هر کجا که میخواهد سکونت بنماید و هر گونه که معتقد است عبادت کند ومعتقدات خود را به جا آورد و هر کسب و کاری که میخواهد انتخاب نماید به شرطی که حق کسی را پایمال نکند و زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد.
من اعلام میکنم هرکس پاسخگوی اعمال خود میباشد وهیچکس را نباید به انگیزه اینکه یکی از بستگانش خلاف کرده است مجازات کرد و اگر کسی از دودمان یا خانواده ای خلاف کرد تنها همان کس به کیفر برسد و با دیگران کاری نیست.
تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که مردان وزنان را به نام برده و کنیز یا نام های دیگر بفروشند این رسم زندگی باید از گیتی رخت بربندد.
از مزدا میخواهم مرا در تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و ممالک چهارگانه گرفته ام پیروز گرداند.

نوشته شده توسط: محمد پورهادی

http://www.vatanfa.com/?s=منشور-حقوق-بشر-کوروش-بزرگ-هخامنشی
عبدالعباس نصاری گفته:

کوروش همان ذلقرنین است

ناشناس گفته:

ایکاش کوروش بیدار شود وبپاخیزد

ستاره (***مهسا***) گفته:

منشورحقوق بشر کوروش الان توی نیویورکه واقعا چقد مسخره ست که روی فرهنگ ما باید خارجیا تحقیق کنن سال قبل برای سه ماه اوردنش ایرانو بعد از سه ماه برگردوندنش به امریکا واقعا که چقد اون منشور مال ماست اینگار نه اینگار که ملت با تمدن وفرهنگ ما صاحب اصلی اون منشوره

سرباز کورش گفته:

به ناشناس:
اگه بیدار شه حاضری جونت رو واسش بدی؟

محمود گفته:

همین الان جونمو براش میدمم
تا همه نجات پیدا کنند از این وضعیت!!!!!

amer گفته:

ستاره (مهسا)خانوم واقعا باعث تاسف هست که این آثار داخل ایران نیست واونا صاحب مادی این آثار هستن و این هم علت عمده اش این بوده که در سالیان دور باستانشناسان علاقه مند و حرفه ایتر اکثرا از غرب بودند وبعد پیدا کردن آثار اونو بخاطر بی کفایتی حکومتهای وقت براحتی به بیرون قاچاق میکردند ومیفروختند والبته همه اینها هم در خاک ایران امروزی کشف نشده و خیلیشون در کشورهای همسایه ایران اتفاق افتاده و که علتشم گستردگی بسیارزیاد ایران باستان بوده که بمرور کوچکوکوچکترشده…در آخر هم باید بدونیم که این آثار در هرکجای دنیا نگهداریشن مطعلق به ایران و فرهنگ وگدشته ما ایرانی ها هست و باعث افتخارمون وباقی ماندن (هر چند کم)اعتبار برایمان در این روزهای بی اعتباریه شدید ایران هستند واز نظربنده شانس بزرگ بااین آثار بوده که در غرب نگهداری میشوند چون اگر در کشور بودند واقعا نمیتوان گفت چه بللایی برسرشان می آمد خصوصا در این ۳۵سال اخیر که فرهنگ ایرانی جایش را به اسلامی سپرده وحداقل اینگونه نشان داده شده وبر آن از طرف حکومت پافشاری شده

مهدی گفته:

کجایی کورش که ببینی با کشورت چه ها که نکردن
از ایران فقط اسمش مونده …..
در امید برپایی دوباره حکومتت
“سربازت”