خیزش زنگیان. اسماعیلیه و قرمطیان‏

خیزش زنگیان. اسماعیلیه و قرمطیان‏

زنگیان یا زنجیان، نوادگان بردگان سیاه‏پوستى بودند که برده‏فروشان آنانرا از منطقه غربى افریقا یعنى زنگبار اسیر کرده و براى فروش به ایران آورده بودند. بسیارى‏ از این بردگان اجبارا براى آباد کردن زمین‏هاى بایر و شوره‏زار مناطق جنوبى عراق، نزدیک بصره به کار گرفته مى‏شدند. به سال ۸۶۹- چند هزار تن زنگى با پیشوائى سید على- بن محمد که رهبرى فعال و پرتوان بود، قیام کردند- نواده‏هاى پیغمبر (اعضاى خاندان على) شاخه‏هاى حسنى و حسینى را سید مى‏نامیدند-، خوارج این شخص را خلیفه اعلام کردند.

به قیام زنگیان (۸۶۹- ۸۸۳) بردگان سفیدپوست شهرهاى دیگر و قسمتى از دهقانان و بدویان پیوستند، این قیام ضربت کوبنده‏اى به خلیفه وارد آورد. زنگیان، بصره، اهواز و چند شهر دیگر جنوب عراق و خوزستان را تصرف کردند. رهبر زنگیان بردگى را لغو نکرد، فقط شرکت‏کنندگان در قیام آزاد شدند، برعکس خود آنها ساکنان شهرهاى تصرف شده را به بردگى گرفتند، املاک و زمین‏هاى کشاورزى را مصادره کردند و از دهقانان ساکن این زمینها خراج گرفتند. بنابراین دهقانان و بدویان از پشتیبانى این قیام روى برتافتند. زنگیان تنها ماندند و پس از یک رشته نبردهاى طولانى به وسیله لشکریان خلیفه، معتمد (۸۷۰- ۸۹۲) شکست خوردند.

در پایان سده نهم جنبش مردمى در ایران و کشورهاى همسایه از قبیل عراق، بحرین، سوریه، ماور النهر زیر پوشش ایدئولوژیک تعلیمات یکى از شاخه‏هاى مذهب شیعه به نام اسماعیلیان شکل گرفت. در اواسط سده هشتم ششمین امام شیعه، جعفر صادق (به سال ۷۶۵ میلادى رحلت کرد) پسر بزرگش اسماعیل را از جانشینى محروم و این سمت را به پسر دیگرش امام موسى کاظم واگذار کرد. پس از درگذشت امام جعفر صادق قسمتى از شیعیان امامت موسى کاظم (به سال ۷۹۹ در زندان درگذشت) را به عنوان هفتمین امام شیعه به رسمیت شناختند- اینان را بعدا شیعه‏هاى امامى یا اثنى عشرى «۱۲ امامى» نام بردند، چون فقط به داشتن ۱۲ امام معتقد بودند. طرفداران اسماعیل که به نام اسماعیلى شهرت یافتند، محمد پسر اسماعیل را به عنوان هفتمین امام شناختند، چون پدرش قبلا درگذشته بود.

انگیزه واقعى این انشعاب میان شیعه‏ها، احتمالا ناخشنودى گروهى از عناصر رادیکال شیعیان نسبت به موضع‏گیرى منفى امام جعفر، ضمن روابطش با عباسیان بود، چون این عناصر خواهان تلاشهاى فعالانه‏ترى براى واکنش در برابر عباسیان بودند. اسماعیلیان سازمان سرى نیرومندى پدید آوردند و به تبلیغات گسترده‏اى در میان بینوایان و اصناف پیشه‏وران و حتى دهقانان و بدویان پرداختند. اعضاى این فرقه به سلسله مراتبى تقسیم مى‏شدند، یکى از شعبه‏هاى اسماعیلیان قرمطیان بودند.

قرمطیان در قیام زنگیان شرکت داشتند. قیامهاى قرمطیان در عراق روى داد اینان خوزستان را به سرکردگى حمدان قرمطى تصرف کردند (۸۹۰- ۹۰۶). برخلاف اسماعلیان که تنها شعار «چیرگى عدالت را در جهان» بگونه ایدآلى تبلیغ مى‏کردند، قرمطیان‏

شعارهائى مبنى بر برابرى اجتماعى همه مردم، غیر از بردگان، مى‏دادند، پیشنهاد مى‏کردند تمام اموال باید همگانى باشد و نعمت‏هاى خدا بگونه متعادل میان مردم تقسیم شود.

شایان دقت است، قرمطیان که رادیکالترین فرقه‏هاى مسلمان به‏شمار مى‏آمدند، با اینهمه قانون برده‏دارى را لغو نکردند، فقط عقیده داشتند برده‏هاى شخصى مانند کالا باید در اختیار همگان باشند و همه جامعه از کار آنها بهره بردارد. مرکز این فرقه در کوفه بود.

قیام قرمطیان همزمان در سوریه و بحرین انجام گرفت (۹۰۰- ۹۰۲). قرمطیان بحرین به سال ۸۹۹ موفق شدند در لحسا، مرکز این جزیره حکومتى تشکیل دهند، در آنجا آنها کوشش کردند که جامعه آزاد ایدآلى خود را که بر پایه بردگى اجتماعى استوار بود، بنیان نهند، حکومت قرمطى لحسا تا نیمه سده یازدهم دوام داشت، ساکنان بحرین مالیات نمى‏پرداختند هزینه حکومت از راه غنائم جنگى تامین مى‏شد؛ دولت که مالک سى هزار برده افریقائى بود به رایگان آنها را براى کار در باغها و مزارع در اختیار مالکان مى‏گذاشت.

از آغاز سده دهم تا سال چهلم آن سده، غالبا قیام‏هاى قرمطیان در خراسان و آسیاى میانه روى مى‏داد. ضمن قیامهاى استانهاى هرات به سال ۹۰۷- ۹۰۸، در کنار قرمطیان، خوارج و مزدکیان هم شرکت داشته؛ بیشتر از قیام‏کنندگان، دامداران و مالکان جز بودند. در مرز سده‏هاى نهم و دهم، روند ازهم‏پاشیدن خلافت عباسى ادامه داشت. جامعه فئودالى اولیه در ایران که شامل نظام‏هاى پدرسالارى و برده‏دارى نیز بود ناگزیر تبدیل به جامعه فئودالى پیشرفته گردید، در این جامعه شکل مالکیت ارضى فئودالى به کامل‏ترین وجهى رواج یافت، تقریبا تمام توده‏هاى دهقانى ناگزیر به فئودالها وابسته شدند و کار بردگى از لحاظ اقتصادى مفهوم خود را از دست داد.

 ===================

نام کتاب: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

نویسنده: ا. آ. گرانتوسکى و دیگران / ترجمه: کیخسرو کشاورزى‏

تاریخ وفات مؤلف: قرن ۲۰ م‏

موضوع: تاریخ عمومى‏

زبان: فارسى‏

تعداد جلد: ۱

ناشر: انتشارات پویش‏

http://www.vatanfa.com/?s=خیزش-زنگیان.-اسماعیلیه-و-قرمطیان‏