تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏

تبدیل ایران به پایگاه آلمان هیتلرى در خاورمیانه‏

پس از آغاز جنگ جهانى دوم و حمله آلمان هیتلرى به اتحاد جماهیر شوروى فعالیت شبکه جاسوسى فاشیست‏ها در ایران با وجود اعلام بیطرفى رسمى دولت ایران، به سختى افزایش یافت. هیتلرى‏ها ایران را به پایگاه اصلى خود در خاورمیانه تبدیل کردند.

جاسوسان آنها پس از ناکامى فعالیت‏هاى ماجراجویانه فاشیستى‏شان در سوریه و عراق به سوى ایران سرازیر شدند. اینگونه با لگدمال کردن حاکمیت ایران، جاسوسان فاشیست در ایران به فعالیت پرداختند و سرزمین ایران را به عنوان پایگاهى به منظور تجاوز به اتحاد شوروى، برگزیدند. آنها در مناطق مرزى اتحاد شوروى باندهاى مسلحى شامل گاردهاى سفید، داشناک‏ها و مساواتى‏ها سازمان دادند و هدف آنها، اعزام این دسته‏ها به مناطق مهم نفتى باکو و گرجستان و حتى به ترکمنستان شوروى به منظور انجام عملیات خرابکارانه و تروریستى بود. در میانه، جلفاى ایران و نقاط شمالى دیگر این کشور، انبارهاى اسلحه و مهمات و مواد منفجره ایجاد کردند. اینان آماده انفجار خط آهن سرتاسرى ایران در ناحیه فیروزکوه، تونلها و ساختمانهاى استراتژیک دیگر بودند. در منطقه مرزى شوروى جاسوسان آلمانى بدون مانع از نقاط مرزى عکس‏بردارى مى‏کردند و حتى به نقشه‏بردارى و فیلمبردارى نقاط مهم مى‏پرداختند.

در تبریز، رشت، قزوین و شهرهاى دیگر از مردم محلى، گروههاى سرى فاشیستى سازمان دادند، این سازمانها زیر حمایت پلیس ایران به فعالیت مى‏پرداختند. ایستگاههاى رادیوئى سیار مخفى فاشیستى در تهران، همدان، میانه و جاهاى دیگر ایجاد کردند. در تهران ترجمه فارسى بولتن‏هاى فاشیستى برایگان میان ادارات دولتى، بازرگانان میانه و مستخدمان دولت پخش مى‏کردند. روزنامه‏هاى نیمه رسمى ایران از قبیل «اطلاعات»، «ژورنال دو تهران» و غیره کمک مالى از هیتلریها مى‏گرفتند. در ارتش ایران گروهى از افسران زیر نظر سرهنگ منوچهرى‏ «۱» آماده استقبال از ارتش هیتلر در ایران بودند. شبکه جاسوسى فاشیستى در میان وزیران، نمایندگان مجلس، امراى ارتش، بلندپایگان دولت، بازرگانان و صاحبان صنایع نفوذ کردند.

آلمانها از دولت ایران خواستند تا فرودگاههاى کشور را در اختیارشان بگذارند.

به منظور کشاندن ایران به جنگ علیه اتحاد شوروى، سفیر آلمان در تهران در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۴۱ به شاه پیشنهاد کمک نظامى را داد. در مورد ناکامى نقشه آلمانها به منظور کشاندن ایران به جنگ، هیتلرى‏ها آماده یک کودتاى نظامى علیه شاه بودند. براى انجام این منظور در آغاز اوت یکى از بلندپایگان اداره جاسوسى هیتلر به نام ادمیرال کاناریس به تهران وارد شد. طرح کودتا چنان بود که از ساکنان آلمانى تهران، گردانهاى مسلح ویژه فاشیستى تشکیل مى‏گردید و این نیرو به کمک افسران ایرانى که شناسائى شده و روحیه فاشیستى داشتند، توطئه کودتا را انجام مى‏دادند. اینگونه هیتلرى‏ها سرزمین ایران را به پایگاه جنگى ضد شوروى تبدیل کردند و کوشش داشتند این کشور را به سود خود به ماجراى جنگ جهانى دوم بکشانند.

ورود ارتش متفقین به ایران و برکنارى رضا شاه‏

دولت اتحاد جماهیر شوروى سه بار (۲۶ ژوئن، ۱۹ ژوئیه و ۱۶ اوت ۱۹۴۱) دولت ایران را آگاه کرد که منافع ملى دولتهاى شوروى و ایران در معرض خطر قرار گرفته است. اما رضا شاه و دولتش ضمن بى‏اعتنائى به این هشدارها از فعالیت شبکه جاسوسى هیتلرى جلوگیرى نکرد. آن وقت بر پایه ماده ۶ قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروى، دولت شوروى ناگزیر شد در ۲۵ اوت ۱۹۴۱ نیروهاى خود را به خاک ایران گسیل دارد. در همان هنگام ارتش بریتانیا هم از باختر و جنوب وارد ایران شدند.

______________________________
(۱). این شخص همان ارتشبد بهرام آریاناست که بعدها نام و نام فامیلش را تغییر داد. م.

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ص: ۴۷۹

در ۲۷ اوت دولت على منصور، نخست‏وزیر ایران استعفا داد و دولت تازه به ریاست فروغى به ارتش ایران دستور ترک مقاومت در برابر ارتشهاى انگلیس و شوروى را صادر کرد. مجلس ایران در ۲۸ اوت این تصمیم دولت را تصویب کرد. در پى این رویدادها مذاکرات میان شوروى، انگلستان و ایران آغاز و موافقت شد که ارتش ایران از چند منطقه شمالى و جنوبى و غربى کشور عقب‏نشینى و این مناطق به وسیله ارتش‏هاى شوروى و انگلیس اشغال گردد. ضمنا موافقت شد که کلیه شبکه‏هاى جاسوسى و کادر دیپلماسى آلمان و ایتالیا و تبعه کشورهاى دست‏نشانده این دولت‏ها در ظرف مدت معینى از ایران اخراج گردند.

رضا شاه رسما این شرایط را پذیرفت. اما عملا آنها را اجرا نکرد. پلیس ایران از شبکه فاشیستى مقیم ایران پشتیبانى مى‏کرد. بسیارى از جاسوسان آلمانى فعالیت‏هاى زیان‏بخش را در سرزمین ایران دنبال کردند. در ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۱ روزنامه نیمه رسمى «اطلاعات» آشکارا از بسته شدن سفارت‏هاى آلمان و ایتالیا در تهران اظهار تأسف کرد.

خارج شدن سفیران این دو دولت از تهران به امروز و فردا موکول مى‏شد.

در تهران حکومت نظامى اعلام و گردهم‏آئى‏ها ممنوع گردید، هرکس برخلاف این دستور رفتار مى‏کرد به دادگاه نظامى تسلیم و احتمالا به اعدام محکوم مى‏شد. این جریانها خشم توده‏هاى مردم را برانگیخت و در بعضى جاها تظاهرات اعتراض مردم نسبت به رفتار دولت آغاز گردید.

آشکار شد که سیاست همکارى دولت ایران با تجاوزکاران فاشیست و چشم پوشیدن این دولت از بیطرفى، با شکست روبرو شده است. رضا شاه حتى پشتیبانى عناصر دست راستى ایران را از دست داد، اینان مى‏ترسیدند که سرسختى شاه رشد جنبش مردمى با همه فرجامهاى «خطرناکش»، سرتاسر ایران را فراگیرد. در ۱۶ سپتامبر رضا شاه ناچار شد به نفع محمد رضا پسرش از تاج و تخت سلطنت چشم بپوشد و رسما استعفا دهد. اینگونه محمد رضا، شاه ایران گردید. دیپلماتها و نمایندگان دیگر هیتلر، دست‏نشاندگانش و بیشتر جاسوسان آلمانى بازداشت و از ایران اخراج گردیدند. قسمتى از جاسوسان آلمانى موفق شدند خود را پنهان کنند.

شبکه جاسوسى هیتلر با برخى از چهره‏هاى برجسته ایرانى (ژنرال زاهدى، نوبخت، نماینده مجلس و غیره) تماس داشتند، اینان به‏گونه زیرزمینى به فعالیت‏هاى خرابکارانه خود پس از ورود ارتش متفقین به ایران، ادامه مى‏دادند. با شرکت رئیس شبکه جاسوسى آلمان در ایران ف. مایر، یک سازمان زیرزمینى فاشیستى- ملى به نام «ملیون ایران» تشکیل شد، در این سازمان ژنرالها و افسران ارتش ایران، نمایندگان مجلس، مالکان‏

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ص: ۴۸۰

مرتجع و خانهاى عشایر جنوب ایران وارد شدند. این سازمان همراه با جاسوسان آلمانى قیام‏هائى را در میان عشایر برانگیخت، ایلات پس از برکنارى رضا شاه دوباره مسلح شدند. نقشه قیام عشایر درست مقارن با حملات ارتش آلمان به استالینگراد به منظور تصرف آن شهر بود. به سال ۱۹۴۲ جاسوسان آلمانى توانستند ایلات کرد را در منطقه ارومیه به قیام برانگیزند. جاسوسان فاشیست میان ایل قشقائى در منطقه فارس نفوذ کردند و آنجا را به عنوان پایگاه خود برگزیدند. در رابطه با کنفرانس تهران (نوامبر- دسامبر ۱۹۴۳) فعالیت جاسوسان آلمانى در ایران شدت یافت، یکى از طرحهاى آنها سوء قصد به جان رهبران سه دولت بزرگ بود. در ماه مارس ۱۹۴۳- ۶ تن جاسوس آلمانى با مقدار زیادى پول و اسلحه در منطقه دریاچه قم از هواپیما با چتر نجات فرود آمدند.

جاسوسان آلمانى ضمن بهره‏بردارى از ناخشنودى مردم عشایر جنوب نسبت به سیاست دولت، آنها را برانگیختند تا علیه دولت ایران و متفقین قیام کنند. خانهاى این ایلات خواهان پس گرفتن املاکشان که به وسیله رضا شاه ضبط شده بود، اداره حکومت منطقه عشایرى زیر فرمانشان، کاهش مالیات و بهاى کالاها و بیرون رفتن ارتش‏هاى متفقین از ایران بودند. در سالهاى ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ قشقائى‏ها، لرها و بختیاریها در چند مورد دست به قیام مسلحانه زدند. در ژوئن ۱۹۴۳ نیروهاى متحد ایلات قشقائى و بویر احمدى پادگان مهم ارتش ایران را در سمیرم (شمال فارس) تارومار کردند.

اما در پى شکستى که ارتش شوروى در ناحیه استالین گراد به آلمانها وارد آورد، براى خانهاى ایلات آشکار شد که امیدواریشان به آلمان هیتلرى بیهوده بوده است و بنابراین از ادامه پیکار دست کشیدند. در نتیجه مذاکرات دیرپائى که میان خانهاى قشقائى با نمایندگان انگلیسى و دولت ایران انجام یافت، در بهار سال ۱۹۴۴ خانهاى قشقائى موافقت کردند جاسوسان آلمانى‏اى که در میان ایلشان پنهان کرده بودند، تسلیم کنند. خانها دوباره مالک زمین‏هاى موروثى خود شدند، چند تن از آنها به حکومت منطقه مسکونى ایلشان گماشته شدند و یکى دو تن از آنها به عنوان نماینده مجلس انتخاب گردیدند.

در پائیز ۱۹۴۳ مایر و جاسوسان دیگر آلمان دستگیر شدند، و حتى در حدود ۱۷۰ تن از فاشیستهاى ایرانى ازجمله ژنرال زاهدى و دیگران بازداشت گردیدند. این رویداد ضربت کوبنده‏اى به جاسوسان آلمانى در ایران وارد آورد، و از این‏پس اینها دیگر نتوانستند در ایران جان گیرند.

 ================================

نام کتاب: تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

نویسنده: ا. آ. گرانتوسکى و دیگران / ترجمه: کیخسرو کشاورزى‏

تاریخ وفات مؤلف: قرن ۲۰ م‏

موضوع: تاریخ عمومى‏

زبان: فارسى‏

تعداد جلد: ۱

ناشر: انتشارات پویش‏

http://www.vatanfa.com/?s=تبدیل-ایران-به-پایگاه-آلمان-هیتلرى-در-خاورمیانه‏