تاسیس امپراتوری افسانه‌ای ژاپن

تاسیس امپراتوری افسانه‌ای ژاپن

تاسیس امپراتوری افسانه‌ای ژاپن

۲۶۷۲سال پیش در روز ۱۱ فوریه سال ۶۶۰ قبل از میلاد ژاپن ، امپراتوری آفتاب تابان توسط جیمو تنو ، یکی از اعقاب آماتراسو اومیکامی ، الهه خورشید تاسیس شد. دستکم این روایتی است که در دو کتاب مقدس قرن هفتم میلادی ، کوجیکی و مکمل آن نیهونجی آمده است.

امپراتوری ژاپن

 

در این کتاب ها روایت شده که چگونه در آسمان و زمین نسل های الهه ها جانشین یکدیگر شدند تا اینکه ایزاناگی و ایزانامی ظهور کرده و از پیوند آنها مجمع الجزایر ژاپن و ارواح مقدس ساکن آن متولد شدند.

 

ایزانامی هنگام زایمان درگذشت و آماتراسو اومیکامی اندکی بعد از چشم راست پدرش ایزاناگی متولد شد.

 

با تولد آماتراسو اومیکامی ، الهه خورشید تداوم نسل الهه ها تا تولد جیمو تنو، انسانی با ماهیت مقدس و نخستین امپراتور ژاپن ادامه یافت.

 

از آن زمان تا پایان جنگ جهانی دوم امپراتوران ژاپن دارای ماهیتی آسمانی و مقدس براساس شینتوئیسم بودند.

 

به این ترتیب ، درروز۱۱ فوریه سال ۶۶۰ قبل از میلاد ژاپن ، امپراتوری آفتاب تابان توسط جیمو تنو ، یکی از اعقاب آماتراسو اومیکامی ، الهه خورشید تاسیس شد. این یک روایت افسانه ای است که ریشه در مذهب شینتوئیسم دارد.

 

از آن زمان تا پایان جنگ جهانی دوم امپراتوران ژاپن دارای ماهیتی آسمانی و مقدس براساس شینتوئیسم بودند

 

در پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن ، امپراتورشووا ، با نام انسانی هیرو هیتو رسما اعلام کرد که یک بازمانده الهه ها نبوده و دارای ماهیتی آسمانی نیست.

 

علی رغم اینکه پیوند میان حکومت ژاپن و مذهب شینتوئیسم رسما قطع شده روز ۱۱ فوریه جشن ملی ژاپن است و معابد شینتو هنوز در این کشور بسیار فعال هستند.

http://www.vatanfa.com/?s=تاسیس-امپراتوری-افسانه‌ای-ژاپن