نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران‏

نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران‏

«… شاردن قلت جمعیت را در اثر چهار علت فرعى مى‏داند که عبارتند از فسق و فجور غیر طبیعى، افراط در زندگى تجملى، ازدواج در سن جوانى، مهاجرت دائمى به هند. ملکم در اوایل قرن حاضر جمعیت ایران را در حدود ۶ میلیون تخمین‏زده و موانع ازدیاد جمعیت را تقریبا همانهایى مى‏داند که شاردن ذکر نموده … کرزن مى‏نویسد: دکتر پولاک‏ «۲» در گزارش خود، درباره ایران در ۱۸۷۳، علل عمده انحطاط جمعیت را عوامل زیر مى‏داند: ۱) وضع نامساعد زنان، که شامل سهولت طلاق، ازدواج در سنین جوانى، و زود پیرشدن آنان در دوره طولانى بچه شیر دادن، و کوتاه شدن دوره باردارى است. ۲) فقدان وسایل بهداشتى که نتیجه آن شیوع تلفات از امراضى مانند تیفوس، اسهال، وبا، طاعون و بخصوص آبله است. بعلت نبودن وسایل تلقیح، مرگ‏ومیر اطفال در سن دو سالگى عامل مهمى محسوب مى‏شود.

۳) جنگهاى نابودکننده تاتارها و مغولها و افغانها، و حملات ترکمنها به ایالات شرقى، و فروش اهالى بعنوان برده در بازارهاى خیوه و بخارا و جنگهاى داخلى و کثرت متوفیات بین سربازان که قبل از آنکه به زندگى سربازى و ساخلویى عادت کنند تعداد کثیرى از آنها از بین مى‏روند.

۴) مهاجرت عناصر و افراد غیر مسلمان از قبیل گبرها و مسیحیان و یهودیها به هندوستان و قفقاز و ترکیه. ۵) وقوع قحطى بعلت کمى باران و برف و شدت آن بعلت فقدان وسایل نقلیه و ارتباطات و تعصب نسبت به تجارت گندم و بدى وضع قنوات و سوء اداره مملکت.

کرزن در همان کتاب ص ۴۹۲ ادامه مى‏دهد و مى‏گوید: رالینسون در ۱۸۵۰ جمعیت ایران را ده میلیون نفر تخمین‏زده است ولى در ۱۸۷۳ در اثر بلیه وبا و قحطى، جمعیت به شش میلیون نفر تقلیل یافت.

نویسندگان دیگر در طى بیست سال اخیر جمعیت ایران را بین ۵ میلیون و ده میلیون ذکر کردند. در حقیقت هیچیک از این ارقام براساس منابع علمى و قابل اعتماد نیست، تاکنون در ایران سرشمارى نشده و وسیله و دستگاه لازم براى اینکار وجود نداشته است و فکر سرشمارى مورد قبول روحانیان و علماى مذهبى نیست.»

قحطى و مرض‏

در ۱۹۱۸ قحطى و در پس آن حصبه موجب مرگ در حدود صد هزار نفر در شهر تهران شد، درحالى‏که در مازندران وبا که بیمارى محلى نیست و از ناحیه ولگا آمده بود، و همچنین حصبه عده زیادى از جمعیت را تلف کرد. در این ناحیه میزان متوفیات اطفال در حدود ۶۵ درصد تخمین زده مى‏شود. آبله فراوان است ولى اخیرا در اثر تلقیح واکسن رو به تقلیل مى‏رود. در

خمسه و آذربایجان تیفوس که یک نوع تب مسرى است که بوسیله شپش انتقال مى‏یابد، وجود دارد. یک نوع تب دیگر بوسیله شپش میانه یا غریب‏گز منتقل مى‏شود.

امراض دیگر از قبیل اسهال و اسهال خونى و سل و امراض چشم فراوان است.

گفته شده است که قریب ۸۰ درصد مردم مبتلا به سوزاک و سفلیس مى‏باشند ..

 تاریخ اجتماعى ایران    ج‏۳    ۷     نظر شاردن و کرزن در مورد جمعیت ایران ….. ص : ۷

http://www.vatanfa.com/?s=نظر-شاردن-و-کرزن-در-مورد-جمعیت-ایران‏