عوامل پیروزى اعراب

علل پیروزى اعراب‏

یکى از عوامل پیروزى اعراب این بود که این قوم صحراگرد به زندگى سخت و ساده خو گرفته بودند و از تشنگى و گرسنگى بیم نداشتند.

شتر کمک زیادى به پیشرفت عرب مى‏کرد. این چهارپاى بردبار براى عرب، سودمندتر از اسب و استر رومیان و ایرانیان بود. عرب سوار شتر مى‏شد، زیر سایه شتر استراحت مى‏کرد، و از شیر آن مى‏نوشید و بار خود را پشت شتر مى‏گذاشت؛ در حالى که خود شتر جز خار خشک بیابان چیزى براى خوراک خود نمى‏خواست و روزها بدون آب سر مى‏کرد. برعکس، ایرانیان و رومیان همینکه به میدان جنگ مى‏آمدند، بارهاى سنگینى با خود مى‏آوردند؛ این بارها را در ارابه‏ها مى‏گذاردند و ارابه‏ها را چارپا مى‏کشید و چارپا (اسب و استر) آب و علیق مى‏خواست. «۱۸»

علاوه بر این، مهارت اعراب در تیراندازى و اسب‏سوارى و جنگ تن‏به‏تن از عوامل مؤثر موفقیت اعراب بود.

به طور کلى، عوامل مساعدى که به موفقیت و پیروزى اعراب کمک شایان کرده، عبارت بود از: «وحدت کلمه، تنگى معیشت، تعالیم اسلامى، عادت به سختى و تحمل شداید، انضباط و روحیه قوى، سرعت عمل در طى راهها، مهارت در سوارى، داشتن رجال قوى.» «۱۹»

وضع اجتماعى و تضاد طبقاتى در ایران‏

مقارن حمله اعراب، تضاد و اختلاف شدید طبقاتى در جامعه ایران حکومت مى‏کرد؛ یعنى مردم شهرنشین و روستاییان، در اثر پرداخت مالیاتهاى سنگین، از پا درآمده بودند و طبقات ممتاز، یعنى اشراف و روحانیان، از مزایاى گوناگونى برخوردار بودند. نکته جالب توجه اینکه بین طبقات صاحب حقوق نیز وحدت‏نظر وجود نداشت؛ یعنى:

از یک سو سران اعیان نظامى و روحانیان و از دیگر سو مأموران کشور (دبیران) و خرده‏مالکان زمین (دهقانان) با یکدیگر در مبارزه بودند.

دبیران و دهقانان میل داشتند حکومت نیرومند شاهى را حفظ کنند و از

______________________________
(۱۷). ادوارد براون، تاریخ ادبى ایران، ترجمه على پاشا صالح، ص ۲۷۵ به بعد (به اختصار).

(۱۸). تاریخ تمدن اسلام، پیشین، ج ۱، ص ۶۰ به بعد (به اختصار).

(۱۹). دکتر ذبیح اله صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۸٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۲، ص: ۱۱

پاشیدگى و فساد و سقوط دولت ساسانى جلوگیرى کنند. برعکس، سران اعیان نظامى و روحانیان به اتکاى منابع سرشار متصرفات ارضى خویش، نه تنها از حکومت مرکزى کم حساب مى‏بردند بلکه در بسیارى از موارد، آشکارا تمایلات استقلال‏طلبى ابراز مى‏نمودند.

آخرین جنگ ایران و روم شرقى (۶۲۸- ۶۰۴ میلادى) که از لحاظ ایران، با ناکامى پایان یافت، لطمه شدیدى به نیروهاى تولیدى کشور وارد آورد، و مردم شهر و روستا، بر اثر مالیاتهاى هنگفت و فوق العاده‏اى که براى احتیاجات و مصارف جنگى مى‏پرداختند، سخت فقیر گشتند.

ضمنا جنگ مزبور ایران را از لحاظ نظامى و سیاسى ضعیف کرد و از نفوذ کلمه و حیثیت شاهنشاه و دولت مرکزى وى کاست و مبارزه‏اى که به‏خاطر کسب قدرت حکومت میان دستجات گوناگون اعیان درگرفت، بیشتر موجب ضعف ایران گردید. «۲۰»

با اینکه حکومت ایران در عهد یزدگرد سوم به ضعف و ناتوانى گراییده بود، معهذا هیچکس در آغاز قرن هفتم میلادى گمان نمى‏کرد که استقلال و آزادى ایران از طرف همسایگان تازى چادرنشین مورد تهدید قرار گیرد. هرچند جنگ ذوقار و پیروزى چندهزار عرب بدوى بر لشکریان ایران، اعلام خطر بزرگى بود، ولى گردانندگان حکومت ایران این آژیر خطر را جدى نگرفتند و در مقام اصلاح اوضاع اجتماعى و بهبود سازمان لشکرى خود برنیامدند.

حتى پس از حمله اعراب و پیشروى سریع آنان به سوى مناطق مهم و معمور، سران حکومت ساسانى هیچگاه بطور جدى درصدد برنیامدند براى مدتى کوتاه از تشریفات بیجا و خودپرستى که حیات و هستى آنها را تهدید مى‏کرد، دست بردارند.

به قول ثعالبى، پس از آنکه اعراب به تیسفون راه یافتند، یزدگرد شهریار نگونبخت ایران «… با هزار طباخ، و هزار رامشگر و هزار یوزبان، و هزار بازبان … از پایتخت رو به فرار نهاد …»

اگر گفته ثعالبى مقرون به حقیقت باشد، باید بگوییم حتى پس از آغاز حمله و هجوم عمومى اعراب به ایران، در یزدگرد و دیگر سران حکومت ساسانى کمترین اثرى از بیدارى و انتباه و فکر چاره‏جویى پیدا نشده بود؛ در حالى که در بین اعراب تازه به دوران رسیده جوش و خروش فوق العاده به چشم مى‏خورد. چه، در تعلیمات اسلام، جهاد یعنى جنگ در راه دین، و یا در راه خدا علیه کفار، یعنى با تمام کشورهاى نامسلمان یک فریضه مذهبى تلقى مى‏شد.

در نظر خداوند، یک روز جهاد به خاطر دین، بیش از یک ماه روزه ارزش دارد.

بدین‏طریق، اسلام به صورت یک دین جهانگشا درآمد. به گفته قرآن، غازیان اسلام که وارد خاک کفار مى‏شوند، حق دارند زنان و مردان غیرنظامى را بکشند و یا

______________________________
(۲۰). پیگولوسکایا، ن. و. و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم، ص، ۱۶۵٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۲، ص: ۱۲

به بردگى بگیرند (به استثناى راهبان)، زنان و کودکان را بنده سازند، هر مال منقولى از قبیل طلا و نقره و منسوج و اسب و دام را تصاحب کنند. اسیران برده از زن و مرد نیز جزو غنایم جنگى شمرده مى‏شدند. خمس مجموع غنایم مى‏بایست در اختیار امام، یعنى رئیس دولت عربى مسلمان گذاشته شود، و چهارپنجم غنایم میان سپاهیان تقسیم مى‏شد. یک سهم پیاده مى‏برد و دو سهم سوار. جهاد براى جنگجوى عرب نوید ثروت و مکنت بود. از مرگ به هنگام جهاد نیز بیمى نداشت، زیرا اسلام به شهید راه دین تمام موهبات بهشت را وعده داده بود. «۲۱»

 تاریخ اجتماعى ایران    ج‏۲    ۱۰     علل پیروزى اعراب ….. ص : ۱۰

ادامه دارد….

http://www.vatanfa.com/?s=عوامل-پیروزى-اعراب
ناشناس گفته:

یک دلیل دیگر شکست پدران شما از اعراب شجاع،گشادی پدران شما بود که مانع جنگیدن بود
به طور کلی وقتی در شیر بز آب تنی کنی عرضه دفاع از خودت را هم نداری

فرهاد 0111 گفته:

ایرانیهاهمیشه جلوی متجاوزای این مرزوبوم دلاورانه جنگیدنمونش جنگ۸ساله ایران وعراق که همون اعراب وحشی بودن !جنگیدن مقابل قوم وحشی پیروزشدن باخداست.

کاسپین گفته:

همانطورکه فرهاد گفت ما ازاعراب وحشی شکست خوردیم یادتون نره