طرح لباس زن ایرانى قبل از اسلام‏

پوشاک ساسانیان‏

عده‏یى از صاحبنظران معتقدند که روى کار آمدن ساسانیان، قاعدتا نبایستى اثر زیادى در عوض کردن پوشاک مردم داشته باشد مگر در برخى موارد که از نظر کارآمد نبودن پوشاک یا مسائل دیگر تعویض لباس ضرورت داشته باشد …» پیراهنها، دامنها، کمربندها و کفشهاى این دوره اختلاف زیادى با کفشها و لباسهاى قرون گذشته ندارد.

در عهد ساسانیان، غیر از انواع پیراهن، قبایى هم داشته‏اند که در موقع لزوم بر روى پیراهن مى‏پوشیدند، این قبا تا به زانو، بلند و جلوباز بوده و به وسیله دگمه‏اى‏ بر روى سینه قلاب مى‏شده است و نمونه آن در نقش رجب، بر تن ملتزمین رکاب شاپور اول است …» «۱»

ادامه را مطالعه کنید

گاهى که قبا به تن نمى‏کردند، بر روى پیراهن خود ارخالق مى‏پوشیدند، ارخالق پوششى است آستین بلند با یقه‏اى ساده، جلوباز، بلندى قد آن از پشت یقه به پایین تا محازى زیر استخوان پهن پشت کتف و در جلو، تا زیر پستانها و سر جناق سینه مى‏باشد، نوک لبه دو طرف آن به وسیله دگمه‏اى بزرگ و گرد بر روى سینه به هم قلاب مى‏شوند …» «۲»

ساسانیان از انواع شنل، شلوار و کلاه استفاده مى‏کردند. کسانى که مى‏خواهند از وضع پوشاک و لباس ایرانیان قبل از اسلام اطلاعات جامعى کسب کنند، مى‏توانند کتاب پوشاک باستانى ایرانیان نوشته ضیاءپور را مورد مطالعه قرار دهند.

 

______________________________

(۱)- تاریخ ایران باستان، پیشین، ج ۳- ص ۳۸۵۶٫

تاریخ اجتماعى ایران، ج‏۷، ص: ۶۵

http://www.vatanfa.com/?s=طرح-لباس-زن-ایرانى-قبل-از-اسلام‏