دانلود مستند در جستجوی کوروش

فرشته گفته:

سلام چرادانلودنمیشههههههههههههههههههه

پاسخ سهیل:

چرا میزنی؟؟؟؟

فاطمه گفته:

واقعا که مزخرفه هرکلیپ یاپاورپینت تاریخی بخوای دانلود کنی هزینه داره.ولی بقیه فیلم هانه متاسفم……