کوروش کبیر یا ذوالقرنین در قرآن کریم

کوروش در قران،ذوالقرنین

از تو درباره ی ذوالقرنین می پرسند، بگو : اکنون درباره ی او با شما سخن خواهم گفت : او را در زمین پادشاهی دادیم »

و همه ی وسایل حکمروایی را برایش فراهم کردیم،بدین وسیله تا آنجا راند که محل غروب خورش ید است و چنان

می نماید که خورشید در چشمه ای که آب تیره رنگ دارد فرو می رود، در آنجا قومی یافت.

به او گفتیم اکنون می توانی درباره ی آنها به عذاب و ستم رفتار کنی و یا اینکه به رفتار نیکو گرایی . گفت کسی که

بیداد کرد زود خواهد بود که عذاب بیند و پس از انکه به سوی خدا رفت باز عذابی شدید دامنگیر اوست ، اما کسی

که ایمان آورد و رفتار نیکو کرد سزای او نیک است و از طرف خدای نیز در کار او گشایشی حاصل.

سپس راهی پیش پای او گذاشتیم و او تا بدانجا رفت که خورشید طلوع می کند و قومی در آنجا یافت که میان ایشان

و آفتاب حجابی و پوششی نبود ، بدین طریق بدانچه لازم بود از او آگاه شدیم.

باز همچنان رفت تا رسید به جایی که میان دو دیوار عظیم بود و در آنجا قومی یافت که زبان نمی فهمیدند، آن قوم

گفتند یا ذوالقرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین دست بر فساد و خرابکاری زده اند، پول و مال لازم در اختیار تو

می نهیم تا میان ما و ایشان سدی بنا کنی . گفت : خدای آنقدر به من توانایی داده که از مال شما بی نیازم فقط به نیروی

بازو مرا یاری کنیدتا بین شما و آنها دیواری به پای کنیم . تخته های آهن بیاوریدآنقدر که بتوان با ان دو کوه را بهم

برآورد، پس گفت آنقد ر در آن دمیدند تا همچو آتش گردید و بعد به کمک آب آن را به شکل مطلوب درآورده سد را

ساختند، که آن قوم – یاجوج و ماجوج – نمی توانستند از ان بگذرند یا در آن رخنه ایجاد کنند.

ذوالقرنین گفت : این خواست و رحمت خدا بود و چون خواست خدای فرا رسد، آن را ویران خواهد سا خت.

خواست و وعده خدا حق است

شان نزول آیات

ظاهر آیات فوق گویای این معنی است که از حضرت رسول درباره ی ذوالقرنین پرسشی شده و این آیات در جواب

سوال فوق به حضرت نازل آمده است.

ترمذی  و نسایی و امام احمد روایت می کنند که به اشاره ی یهود ، یک نفر از قریش درباره ی بعضی مطالب که

یکی از آنها ذوالقرنین بود از حضرت پرسید: این شخص که بوده و چه کرده است؟

قرطبی چنین نقل می کند : یهود به حضرت گفتند

درباره پیغمبری که خداوند جز یک بار در تورات از او نام نیاورده است به ما خبری باز گوی»

حضرت گفت : کدام پیغمبر؟

گفتند . « ذوالقرنین » :

محمد بن جریر طبری و ابن کثیر ۴ و سیوطی نیز روایاتی بر همین نهج آورده و مورد تفسیر قرار داده اند.

http://www.vatanfa.com/?s=کوروش-کبیر-یا-ذوالقرنین-در-قرآن-کریم
به تو چه گفته:

خورشید بالات غلته

ghazal گفته:

میشه لطفا شماره سوره وآیه هارو هم بنویسید تا از قرآن بخونیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

hamed گفته:

korosh ya iran ia

آرش گفته:

کورش کبیر نه اوسگل!!!!
کورش بزرگ،یاد بگیر!؟

***مهسا*** گفته:

درود

چند وقت پیش بود شنیده بودم مفسران گفتن علاوه بر کوروش دونفردیگه هم احتمال میدم که ذوالقرنین باشن من واقعا نگران بودم اخه میگفتن یکی از اون اشخاص اسکندره !!!

باورتون میشه اسکندر !!!!! اشکام داشت درمیومد وقتی شنیدم …
ولی الان خیالم راحت شد مرسی اگه میشه باشماره ایات وشوره ها بنویسد خیلی بهتر بود بازم ممنون

…………….. گفته:

لطفا ایه را بنویسید