کشف بقایای ۱۷ اهرام گمشده در مصر

بقایای هفده اهرام گمشده در میان هزاران بناهایی هستند که اخیرا با استفاده از ماهواره و تصویر نگاری مادون قرمز در مصر کشف شده اند.بیش از هزار مقبره و سه هزار شهرک باستانی با بررسی تصاویر زیرزمینی جدیدی که از طریق ماهواره گرفته شده، قابل رویت اند…

حفاری های اولیه وجود بعضی از بناها و دو هرم باستانی را تایید کرده است.

پژوهش های تازه از سوی دانشگاه آلاباما در بیرمنگهام صورت گرفته است.

دکتر سارا پارکاک که هدایت گروه پژوهشی را بر عهده دارد گفته است از کشفیات تازه کاملا شگفت زده است.

او گفت: “ما بیش از یک سال است که شدیدا مشغول انجام این پژوهش ها هستیم. اما لحظه ای که دهانم از تعجب باز ماند، لحظه ای بود که توانستیم همزمان همه تصاویر را در سراسر مصر با هم ببینم.”

وی افزود:” کشف اهرام در مصر رویای هر باستان شناسی است.”

گروه پژوهشی با بررسی تصاویر ماهواره ای که به ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری زمین در چرخش است به کشف بقایای اخیر دست یافته اند.

ماهواره ای مجهز به دوربین های بسیار قدرتمند که قادر به ثبت اشیاء با قطر کمتر از یک متر است.

110525153847 site2 کشف بقایای 17 اهرام گمشده در مصر | عکس | Tarikhema.ir
تصویر ماهواره ای یکی از اهرام را نشان می دهد

از تصویرنگاری مادون قرمز برای تشخیص جنس انواع اشیاء زیر زمینی، استفاده شده است.

مصریان باستان با استفاده از آجرهای گلی بناهای خود را می ساختند. این آجرهای گلی از خاکی که آنها را احاطه کرده فشرده تر هستند و به همین دلیل اشکال خانه ها، مقبره ها و معابد در تصاویری که از ماهواره دریافت شده قابل تشخیص است.

دکتر پارکاک معتقد است آثار باستانی بی شماری در آینده کشف خواهد شد.

به گفته او: “تصاویر تازه تنها محل هایی را نشان می دهد که در نزدیکی سطح زمین مدفون شد اند. هزاران محله و شهرک دیگر وجود دارد که با رسوبات رودخانه نیل در اعماق زمین مدفون شده است.”

در برنامه مستندی که تلویزیون بی بی سی در این باره تهیه کرده است، گروه فیلمبردار دکتر پارکاک را تا مصر دنبال می کند.

وی می خواهد ببیند که آیا حفاری ها، شواهد به دست آمده را تایید می کنند یا خیر.

در این مستند، تحت عنوان “شهرهای گمشده مصر”، از محله ای به نام “ساکارا” دیدن می کنند، محله ای که در آن ابتدا مقامات علاقه ای به یافته های اخیر نداشتند.

اما بعد از آنکه دکتر پارکاک به آنها گفت که در تصاویر اخیر دو هرم نیز دیده شده، مصری ها حفاری را آغاز کرده و حال بر این باورند که یکی از مهمترین اماکن باستانی مصر کشف شده است.

دکتر پارکاک گفت که یکی از هیجان انگیز ترین لحظات، مشاهده حفاری های شهر گمشده “تنیس” بود.

او گفت: ” آنها یک خانه سه هزار ساله را حفاری کرده بودند که ابعاد بیرونی آن دقیقا به همان شکل در تصاویر ماهواره ای مشهود بود.”

مقامات مصری قصد دارند از این تکنولوژی از جمله برای حفاظت از آثار باستانی این کشور استفاده کنند.

081111 new pyramid egypt big3 کشف بقایای 17 اهرام گمشده در مصر | عکس | Tarikhema.ir

http://www.vatanfa.com/?s=کشف-بقایای-۱۷-اهرام-گمشده-در-مصر